Specjalista w dostawach
narzędzi diamentowych i ściernych

dianormet.tools@dianormet.pl

Sprawdziany pierścieniowe w tol. 6g

Dane techniczne